Total de visualitzacions de pàgina:

divendres, 29 d’abril de 2016

6th Grade - Complementary Grammar Exercises for Listening Units

Hi guys!

Here are some complementary grammar exercises for revising your knowledge before the competence exam.

Study hard!
Present Simple (3rd pr. sg.)
Past Simple (Regular Verbs)
Past Simple (Irregular Verbs)
Simple Future (will+verb)
Future Intention (going to+verb)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada